top of page

Fler frågor

Vem möjliggör fri tillgång till dessa verktyg i ett helt år?
Mastercard och Target Aid kände att vi ville dra vårt strå till stacken och hjälpa Sveriges föreningar i dessa utmanande tider. Företag och privatpersoner som vill göra som vi, kan höra av sig till oss eller donera ett bidrag här. Allt stöd uppskattas varmt!

Vilka aktörer är engagerade i denna kampanj?

Target Aid koordinerar denna kampanj med Mastercard som huvudsponsor. Target Aid tillhandahåller allt kampanjmaterial samt insamlingsverktyg och support till föreningarna. De svenska idrottsförbunden för Parasport, Ishockey och Squash hjälper till med att nå ut med kampanjen till sina medlemsföreningar. De ideella organisationerna World Childhood Foundation och Locker Room Talk deltar även de genom att sprida kampanjen i sina kanaler. Ocean Outdoor Media sponsrar kampanjen med fyra veckors medieutrymme på deras digitala skärmar i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Vilka verktyg får föreningarna tillgång till under provperioden?

Varje förening som registrerar sitt intresse och godkänner kampanj- och användarvillkoren får tillgång till följande (standardpaketet):

  • Plattformen targetaid.com ger en förening möjlighet att på internet marknadsföra sin verksamhet och de konkreta ändamål till vilka privatpersoner och företag kan donera pengar;

  • Föreningssidan är en digital plats synlig på Plattformen där föreningen med text, bilder, video, söktaggar beskriver sin verksamhet och listar de egeninitierade ändamålen till vilka privatpersoner och företag kan donera pengar;

  • Föreningsprofilen aggregerar resultaten från alla ändamål som föreningen driver insamling till, både de egeninitierade samt de som initierats av andra organisationer som finns tillgängliga på Plattformen och som föreningen valt att stötta*;

  • Ändamålssidan är en digital plats där föreningen med text, bilder, video och söktaggar 
    beskriver ett specifikt ändamål som de bedriver insamling till. Föreningen kan här även geografiskt lokalisera ändamålet på en digital världskarta;

  • Insamlingswidgeten kan integreras in i föreningens webbsida för att synliggöra specifika ändamål som föreningen driver insamling till;

  • Watermarks är digitala ikoner/bilder som kan användas i E-postsignaturer och på webbsidor för att driva trafik till föreningens Föreningssida, Föreningsprofil eller specifika Ändamålssidor.

*Vid ett utökat abonnemang (OBS! ej del av detta kampanjerbjudande) kan en förenings olika sektioner och lag ha egna Sektionsprofiler eller Lagprofiler för att möjliggöra sektions- eller lagspecifika insamlingar.

Hur får föreningarna tillgång till insamlingsverktygen?

Efter det att en förening registrerat sitt intresse och godkänt kampanj- och användarvillkoren inleds en kort uppstartsprocess på plattformen Target Aid. Tar inte mer än någon minut. En föreningssida och insamlingsprofil anpassad till föreningen skapas, samt de inledande ändamål/en för insamling. Sen är det bara att börja kommunicera insamlingskampanjen.

Hur länge kan föreningarna använda insamlingsverktygen utan abonnemangsavgift?

Föreningarna kan prova verktygen fritt i 12 månader från det datum de registrerat sig och godkänt kampanj- och användarvillkoren (abonnemanget).

Kan föreningen säga upp abonnemanget under provperioden?

Föreningen kan när som helst under provperioden kostnadsfritt säga upp abonnemanget och nyttjandet av verktygen. I det fall föreningen väljer att avsluta abonnemanget skall detta ske skriftligen via e-post till info@targetaid.com senast en (1) månad innan provperioden är slut. Vid uppsägning slutar Target Aid mottaga donationer till föreningen inom sju (7) arbetsdagar från det att meddelande om uppsägning når part. Föreningens sidor på Plattformen targetaid.com tas då bort.

Vad händer när provperioden på 12 månader är slut?

Vid utebliven uppsägning omvandlas abonnemanget automatiskt till ett årligt standardabonnemang som förlängs med ett år i taget (se nedan för priser efter provperioden).

Vad är abonnemangsavgiften för ett standardabonnemang?

Under provperioden tar Target Aid som sagt inte ut någon abonnemangsavgift. Efter provperioden är abonnemangsavgiften för standardpaketet 199 kr/månad (=2 388 kr/år, 25 % moms tillkommer).

Hur sker utbetalningen av de insamlade medlen till föreningarna?

En förening som driver insamlingar genom att nyttja de digitala insamlingsverktygen från Target Aid kan få de insamlade medlen utbetalade inom fyra (4) bankdagar, förutsatt att föreningen validerats och godkänts som donationsmottagare. Utbetalning kan också ske månadsvis eller kvartalsvis om föreningen så önskar för att underlätta administration kopplat till redovisning av insamlade medel. Utbetalning sker till föreningens bank- eller plusgiro alternativt direkt till föreningens bankkonto.

Vid förmedling av donerade medel till föreningen utgår en insamlings- och transaktionskostnad på maximalt 5 % för att täcka kostnaderna för betallösning, bank-och transaktionsavgifter (Swish, kort, faktura), samt kontroll av donationsmottagare och finansiella transaktioner. Denna avgift faktureras av Pennybridge AB (för aktuella kostnader se: https://pennybridge.org/sv/website/terms).

Hur valideras en förening som donationsmottagare?

När en förening registrerar sitt intresse och godkänner kampanj- och användarvillkoren triggas en process för att validera föreningen som donationsmottagare. Processen utförs av Pennybridge AB (org. nr: 556903-2021) och Youcal AB (org. nr: 559123-5378), på uppdrag av Target Aid, och genomförs genom kontakt med föreningens firmatecknare, kontroll av föreningsdokumentation samt standardiserade kontroller av betalningsmottagare.

Vem säkerställer att insamlade medel förmedlas på ett korrekt sätt?

Teknologi och tjänster från företagen Pennybridge AB och Youcal AB har integrerats in i plattformen targetaid.com och tjänsterna från Target Aid. Det är dessa aktörer, deras teknologi och tjänster som säkerställer att donerade medel förmedlas från Givarna till föreningen och att tillämpliga lagar och regler efterföljs. Youcal AB innehar tillstånd som Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn.

bottom of page